Värdebevis

Köp ett Solvatten värdebevis till era kunder, anställda och samarbetspartners som visar på ett ansvarstagande för människor och miljö.

Företagsvän

Som företagsvän stöttar ni 8-70 familjer med varsin Solvatten. Dessa distribueras till ett av våra aktuella projekt där vi ser att hjälpen behövs som mest.

Iman Khayyatan
Iman Khayyatan
+46707125707

iman@fotodela.se

Fältpartner

Som fältpartner skickar ni minst en pall Solvatten (72 enheter) till ett av våra aktuella projekt där vi ser att hjälpen behövs som mest.

Iman Khayyatan
Iman Khayyatan
+46707125707

iman@fotodela.se

Företagspartner

Som företagspartner har ert företag ett helt eget projekt med Solvatten, någonstans i världen.

Iman Khayyatan
Iman Khayyatan
+46707125707

iman@fotodela.se

Redovisa klimatnytta

Behöver ert förtag redovisa klimatkompensation? Vi kan genomföra projekt med fördjupad mätning, uppföljning och verifiering av minskade ton CO2 utsläpp. Ni får värdebevis på den klimatnytta som skapats.

Ta kontakt med oss!

Solvatten i egen regi

Vill ni genomföra ett eget projekt där ert företag använder Solvatten? Finns behovet hos era leverantörer eller hos anställda i tex Kenya eller Uganda.

Ta kontakt med oss!

Iman Khayyatan
Iman Khayyatan
+46707125707

iman@fotodela.se