Logo Design

När jag designer en logotyp för ett företag eller ett varumärke är mitt mål att sätta karaktären i logotyp och göra den så enkel och tydlig som den borde vara. I slutet måste en logotyp vara lätt att komma ihåg!